russische Leuchttürme

2013
Lounatrivi
(Gogland)

C5378
2013
Shepelevskiy

C4004
2013
Tolbukhin

C4010


St. Petersburg:
2013
?

2013
Zheleznaya Stenka Quay

C4076.2
2013
Nevskiye Vorota Quay

C4076
2013
Yuzhnoy Damba

C4069
2013
Neftyanoy Pristan

C4061.5
2013
Neftyanaya Gavan

C4061.3
2013
Yuzhnaya Damba Head

C4061
2013
Severnaya Damba Head

C4060
2013
Lesnoy Mole
Front

C4062
2013
Lesnoy Mole
Rear

C4062.2
2013
Peterhof

C4052
2013
Petrovskiy Kanal
Front

2013
Rostral Säule 1

2013
Rostral Säule 2Kronstadt:
2013
Fort Kronslot

2013
Fort Nololai

2013
Kabotazhnaya Gavan
Front

2013
Kabotazhnaya Gavan
Rear

2013
Ostrov Kanonerskiy

2013
Lomonosovskiy Kanal

2013
Morskoy Kanal
Front

2013
Morskoy Kanal
Rear

2013
Perekhodnyy
Rear

2013
Sredney Gavan
Rear

2013
Voyennaya Gavan

2013
Inner-N-Mole

2013
Inner-S-Mole

2013
Äußere N-Mole

2013
Äußere S-MoleKaliningrader Gebiet:
2013
Baltysk (Pillau)
2013
Baltiyskaya Kosa Rear
2013
Baltiyskaya Kosa Front
2013
Baltysk (Pillau)
N-Mole
2013
Baltysk (Pillau)
S-Mole
2013
Molenfeuer, Eingang S

C3100.165
2013
Richtfeuer 136,2

C3100.175
2013
Poluostrov Zavodskoy

C3100.22
2013
Poluostrov Zavodskoy

C3100.25
2013
?

2013
Südost-Molenfeuer

C3100.13
2013
Nordwest-Molenfeuer

C3100.18
2013
?

2013
?

alle Fotos © Klaus Hülse