russische Leuchttürme


Lounatrivi
(Gogland)

C5378

Shepelevskiy

C4004

Tolbukhin

C4010


St. Petersburg:

?


Zheleznaya Stenka Quay

C4076.2

Nevskiye Vorota Quay

C4076

Yuzhnoy Damba

C4069

Neftyanoy Pristan

C4061.5

Neftyanaya Gavan

C4061.3

Yuzhnaya Damba Head

C4061

Severnaya Damba Head

C4060

Lesnoy Mole
Front

C4062

Lesnoy Mole
Rear

C4062.2

Peterhof

C4052

Petrovskiy Kanal
Front


Rostral Säule 1


Rostral Säule 2Kronstadt:

Fort Kronslot


Fort Nololai


Kabotazhnaya Gavan
Front


Kabotazhnaya Gavan
Rear


Ostrov Kanonerskiy


Lomonosovskiy Kanal


Morskoy Kanal
Front


Morskoy Kanal
Rear


Perekhodnyy
Rear


Sredney Gavan
Rear


Voyennaya Gavan


Inner-N-Mole


Inner-S-Mole


Äußere N-Mole


Äußere S-MoleKaliningrader Gebiet:

Baltysk (Pillau)

Baltiyskaya Kosa Rear

Baltiyskaya Kosa Front

Baltysk (Pillau)
N-Mole

Baltysk (Pillau)
S-Mole

Molenfeuer, Eingang S

C3100.165

Richtfeuer 136,2°

C3100.175

Poluostrov Zavodskoy

C3100.22

Poluostrov Zavodskoy

C3100.25

Paromnyy

C3100.35

Südost-Molenfeuer

C3100.13

Nordwest-Molenfeuer

C3100.18

Izhevskiy Zapadnyy

C3105.2

Yuzhnyy Povorotnyy

C3104.65
alle Fotos © Klaus Hülse